DISCLAIMER


Dit is de disclaimer van een website van Rubberboot Holland, gevestigd te Aalsmeer. Bij alle informatie die op  www.rubberboot-holland.nl staat is de grootste nauwkeurigheid betracht. Toch kan het gebeuren dat bepaalde data op deze website(s) onjuist, onvolledig of dubbelzinnig is. Mocht u dergelijke problemen ondervinden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Rubberboot Holland staat er niet voor in dat de informatie die op www.rubberboot-holland.nl en/of aanverwante websites vermeld staat het doel dient waarvoor de gebruiker de website raadpleegt. Wij kunnen geen enkele garantie of waarborg aan de gebruikers bieden ten aanzien van juistheid, deugdelijkheid of geschiktheid van de website voor een bepaald doel van de gebruiker. Rubberboot Holland kan in geen geval verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor materiële of immateriële schade, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de informatie, al of niet door derden aangeboden, op domein  www.rubberboot-holland.nl en/of aanverwante websites.